Responem a tots els teus dubtes

Per fer-se soci cal portar al club:

  • DNI en vigor.
  • Llicència d’armes i federativa, si ja en teniu.
  • Una foto de carnet.
  • Número de compte corrent per passar els càrrecs de quotes, etc.

Quotes ordinàries

La quota de soci és de 75 euros al trimestre. Si hi ha 3 o més socis de la mateixa família (1r grau), un paga la quota ordinària, però la resta només paguen la meitat de la quota.

En fer-se soci, s’abona la quantitat de 350 euros una única vegada, a fons perdut. Pels que ja són socis d’un altre club de tir, aquesta quantitat baixa a 200 euros.

També cal obtenir la llicència federativa (uns 70 euros anuals).

Els menors de 18 anys que es fan socis per participar a l’Escola de Tir (tècnicament son ‘socis aspirants’) paguen una quota de 10 euros mensuals (inclou dianes, armes, balins i llicència federativa); aquesta quota es cobra trimestralment (30 euros). En fer-se socis aspirants, paguen una matrícula de 50 euros a fons perdut una sola vegada; si el pare i/o la mare son socis, aquests 50 euros no es paguen. Només practiquen i competeixen amb aire comprimit (carabina o pistola). Veure altres condicions: LINK ESCOLA DE TIR.

Curset  i prova per l’obtenció de la llicència d’armes

Cada dos/tres mesos està prevista una prova pràctica de tir per l’obtenció de la llicència F d’armes de foc (veure calendari). La llicència F empara armes esportives (també anomenades ‘de concurs’); veure altres condicions fent click aquí.

Els socis, per poder realitzar aquesta prova, prèviament hauran de fer un curset de 4 sessions (d’unes 2 hores per sessió) de formació amb l’entrenador: teòriques i pràctiques, de seguretat i de tir, amb arma llarga i arma curta. A aquest curset d’abans de la prova s’hi pot assistir indiferentment en divendres (de 17.00 a 18.45 h) o bé en dissabte (de 15.00 a 17.00 h.) dels dies marcats al calendari; consulteu-lo per veure els dies que es fa.

Després del curset cal superar la prova pràctica, que consisteix en fer com a mínim 50 punts disparant 10 trets amb pistola (a 25m) i el mateix disparant 10 trets amb carabina (a 50m); a més, i sobretot, el soci ha de demostrar que coneix i compleix perfectament les normes de seguretat amb les armes. Les proves d’obtenció de llicència es fan en dissabte a la tarda, i per veure les dates concretes cal que consulteu el calendari.

Les persones (no socis) amb armes pròpies poden fer servir les instal·lacions del Club abonant 25 euros per dia, i fent-se la llicència Federativa d’un dia si no la tenen (cost: 7 euros; aquesta llicència es pot obtenir a les oficines del Club.). Cal portar el DNI.

Convé que abans s’assegurin que el camp estarà lliure, consultant el calendari del Club o trucant a les oficines.

Pel cas d’arma llarga, no estan permesos fusells de calibre superior als 8mm ni escopeta del 12 amb bala.

El procediment a seguir serà el següent:

•   El tirador ho comunicarà al delegat esportiu de la modalitat que correspongui, com a mínim una setmana abans de la data límit d’inscripció.

•   El delegat esportiu farà el full d’inscripció i l’enviarà a la Federació; també l’enviarà al tresorer, que farà l’abonament a la Federació; cal que el tirador faci l’abonament de la seva inscripció individual a les oficines del Club o per transferència; no es podrà gestionar la inscripció ni el pagament a la Federació fins que el soci hagi fet el pagament corresponent al Club.

Compte Corrent del Club: ES67 0081 0075 9100 0135 4545

Els delegats esportius són:

  • Per IPSC l’Esteve Arànega;
  • Per arma llarga en Francisco Rus;
  • Per arma curta en Joan Monells;

Us hi podeu dirigir per telèfon o per mitjà del correu electrònic del Club: tiresportiudosona@gmail.com

Petites :                        25 euros anuals

Mitjanes-petites:          45 euros anuals

Mitjanes-grans:            50 euros anuals

Grans:                          55 euros anuals

XXL:                           110 euros anuals

Els dissabtes al matí és quan habitualment es realitzen els entrenaments orientats a la competició / Escola de tir en modalitats de precisió. Si voleu participar d’aquests entrenaments convé avisar abans l’entrenador (podeu trucar al club o escriure a tiresportiudosona@gmail.com).

Per més informació sobre l’Escola de tir, consulteu aquest LINK.

Alguns divendres i dissabtes a la tarda un entrenador titulat estarà disponible per consultar dubtes, per entrenaments esporàdics o per impartir cursets a socis que vulguin millorar la seva tècnica; cal que sigui en hores que no coincideixin amb el curset per obtenció de llicència (veure calendari del club), i es recomana -en la mesura del possible- contactar abans l’entrenador.

Per entrenaments d’IPSC (recorreguts de tir), comproveu al calendari del club els dissabtes que n’hi ha, i l’horari; o bé contacteu amb el delegat esportiu d’IPSC (Esteve Arànega).

Per altres modalitats, com Alta precisió o F-class, contacteu amb el delegat esportiu d’arma llarga (Francisco Rus).

Nous socis: per participar en qualsevol d’aquests entrenaments esmentats a dalt, cal abans haver fet el curs d’obtenció de llicència i haver superat la prova, però no és necessari haver rebut ja de la llicència d’armes (mentrestant es poden utilitzar les del club). Als socis menors d’edat, per començar a entrenar no els cal la llicència ni el curset d’obtenció, ja que ho fan sempre amb aire comprimit.

President: JOAN POU PADRÓS

Vice-president: 

Secretari: SALVADOR LIBRE SERRET

Tresorer: JORDI MARTINEZ GARRIDO

Delegat esportiu: JOSÉ LUIS DOMINGUEZ

Vocal: XAVIER FARRÀS PINÓS

Sí, pots descarregar els estatus del Club de tir esportiu d’Osona fent click aquí.

Tens algun altre dubte que no haguem respòs?

Escriu-nos a través d’aquest formulari i et respondrem ben aviat.