Nova tirada d’hivern el dia 08 de març, a les 10h.