Galeria d’aire comprimit

Camp de 100 metres

Camp de 50 metres

Camp de 25 metres

Camps de 50 i 100 metres il·luminats de nit

Zona social

Exteriors