Responem a tots els teus dubtes

Per fer-se soci cal portar al club:

  • DNI en vigor.
  • Llicència d’armes i federativa, si ja en teniu.
  • Una foto de carnet.
  • Número de compte corrent per passar els càrrecs de quotes, etc.
  • Certificat mèdic vigent per obtenció de llicència d’armes.

Quotes ordinàries

La quota de soci és de 75 euros al trimestre. Si hi ha 3 o més socis de la mateixa família (1r grau), un paga la quota ordinària, però la resta només paguen la meitat de la quota.

També cal obtenir la llicència federativa (uns 75 euros anuals).

Els menors de 18 anys que es fan socis per participar a l’Escola de Tir (tècnicament son ‘socis aspirants’) paguen una quota de 10 euros mensuals (inclou dianes, armes, balins i llicència federativa); aquesta quota es cobra trimestralment (30 euros). En fer-se socis aspirants, paguen una matrícula de 50 euros a fons perdut una sola vegada; si el pare i/o la mare son socis, aquests 50 euros no es paguen. Només practiquen i competeixen amb aire comprimit (carabina o pistola). Veure altres condicions: LINK ESCOLA DE TIR.

Curset  i prova per l’obtenció de la llicència d’armes

Cada mes està prevista una prova pràctica de tir per l’obtenció de la llicència F d’armes de foc (veure calendari). La llicència F empara armes esportives (també anomenades ‘de concurs’); veure altres condicions fent click aquí.

Els socis, per poder realitzar aquesta prova, prèviament hauran de fer un curset de 8 sessions (d’una hora per sessió) de formació amb l’entrenador: teòriques i pràctiques, de seguretat i de tir, amb arma llarga i arma curta. A aquest curset d’abans de la prova s’hi pot assistir el divendres (de 14:30 a 15:30 h)  dels dies marcats al calendari, per venir a fer pràctiques amb un altre horari contactar amb el club.

Després del curset cal superar la prova pràctica, que consisteix en fer com a mínim 50 punts disparant 10 trets amb pistola (a 25m) i el mateix disparant 10 trets amb carabina (a 50m); a més, i sobretot, el soci ha de demostrar que coneix i compleix perfectament les normes de seguretat amb les armes. Les proves d’obtenció de llicència es fan el divendres al matí i algún dissabte,  per veure les dates concretes cal que consulteu el calendari.

Les persones (no socis) amb armes pròpies poden fer servir les instal·lacions del Club abonant 25 euros per dia, i fent-se la llicència Federativa d’un dia si no la tenen (cost: 7 euros; aquesta llicència es pot obtenir a les oficines del Club.). Cal portar el DNI.

Convé que abans s’assegurin que el camp estarà lliure, consultant el calendari del Club o trucant a les oficines.

Pel cas d’arma llarga, no estan permesos fusells de calibre superior als 8mm ni escopeta del 12 amb bala.

El procediment a seguir serà el següent:

•   El tirador ho comunicarà al delegat esportiu de la modalitat que correspongui, com a mínim una setmana abans de la data límit d’inscripció.

•   El delegat esportiu farà el full d’inscripció i l’enviarà a la Federació; també l’enviarà al tresorer, que farà l’abonament a la Federació; cal que el tirador faci l’abonament de la seva inscripció individual a les oficines del Club o per transferència; no es podrà gestionar la inscripció ni el pagament a la Federació fins que el soci hagi fet el pagament corresponent al Club.

Compte Corrent del Club: ES67 0081 0075 9100 0135 4545

Els delegats esportius són:

  • Per IPSC l’Esteve Arànega;
  • Per arma llarga en Francisco Rus;
  • Per arma curta en Joan Monells;

Us hi podeu dirigir per telèfon o per mitjà del correu electrònic del Club: [email protected]

Petites :                        25 euros anuals

Mitjanes-petites:          45 euros anuals

Mitjanes-grans:            50 euros anuals

Grans:                          55 euros anuals

XXL:                           110 euros anuals

El divendres a la tarda és quan habitualment es realitzen els entrenaments orientats a la competició / Escola de tir en modalitats de precisió. Si voleu participar d’aquests entrenaments convé avisar abans l’entrenador (podeu trucar al club o escriure a [email protected]).

Per més informació sobre l’Escola de tir, consulteu aquest LINK.

Cada divendres a la tarda un entrenador titulat estarà disponible per consultar dubtes, per entrenaments esporàdics o per impartir cursets a socis que vulguin millorar la seva tècnica; cal que sigui en hores que no coincideixin amb el curset per obtenció de llicència (veure calendari del club), i es recomana -en la mesura del possible- contactar abans l’entrenador.

Per entrenaments d’IPSC (recorreguts de tir), comproveu al calendari del club els dissabtes que n’hi ha, i l’horari; o bé contacteu amb el delegat esportiu d’IPSC (Esteve Arànega).

Per altres modalitats, com Alta precisió o F-class, contacteu amb el delegat esportiu d’arma llarga (Francisco Rus).

Nous socis: per participar en qualsevol d’aquests entrenaments esmentats a dalt, cal abans haver fet el curs d’obtenció de llicència i haver superat la prova, però no és necessari haver rebut ja de la llicència d’armes (mentrestant es poden utilitzar les del club). Als socis menors d’edat, per començar a entrenar no els cal la llicència ni el curset d’obtenció, ja que ho fan sempre amb aire comprimit.

President: JOAN POU PADRÓS

Vice-president: VENTURA CASALS COMELLA

Secretari: SALVADOR LLIBRE SERRET

Tresorer: JORDI MARTINEZ GARRIDO

Sí, pots descarregar els estatus del Club de tir esportiu d’Osona fent click aquí.

Tens algun altre dubte que no haguem respòs?

Escriu-nos a través d’aquest formulari i et respondrem ben aviat.