General

Campionat social

Campionat social Programa per dinamitzar les tirades socials post-Covid Funcionament campionats socials Arma curta i Aire comprimit 2021: Es convoca als esportistes participants a les competicions Socials del club a participar en el Campionat Social Arma Curta i Aire Comprimit 2021. Per poder optar al diploma de reconeixement en arma [...]