Campionat social

Programa per dinamitzar les tirades socials post-Covid

Funcionament campionats socials Arma curta i Aire comprimit 2021:

Es convoca als esportistes participants a les competicions Socials del club a participar en el Campionat Social Arma Curta i Aire Comprimit 2021.

Per poder optar al diploma de reconeixement en arma curta i Joves promeses (diploma per els tres primers de cada modalitat i categoria) es tindrà que haver participat en un mínim de dues competicions de la modalitat de les competicions anuals dins el calendari, es tindrà en compte les millors puntuacions, per a la resta de competicions que l ´esportista hagi pogut fer, se li atorgaran en concepte de participació, deu punts de mes per cada competició realitzada.

El Club farà entrega dels corresponents diplomes acreditatius dels resultats en l´entrega de reconeixements esportius anuals.

 Festa dels Esportistes del Club

(Dia per determinar, lloc el mateix club, durant un pica-pica de germanor).

 

Es convoquen els següents campionats socials en les seves diferents categories.

Pistola i carabina Aire Joves Promeses (Cal 4,5)

Pistola i carabina aire (Cal 4,5)

Pistola Standard (calibre 22lr)

Pistola Esportiva Dames (calibre 22lr)

Pistola Foc Central (del 7.65 als 9mm

Pistola 9mm (tots els cal. de 9mm) (Dames opcional en calibre 22lr)

Categories Social Joves promeses Carabina i pistola:

Aleví 11 i 12 anys (25 D), infantil 13 i 14 anys, (40 D) ,Cadet 15 i 16 anys. (40 D)

Juvenil femení 17 i 18 anys. (60 D), Juvenil masculí 17 i 18 anys. (60 D)

Sub-23 femení 19 a 22 anys (60 D). Sub-23 masculí 19 a 22 anys (60 D)

Categoria Social Pistola Foc i aire comprimit:

Sèniors Femení de primera categoria, de segona categoria i de tercera categoria.

Sèniors Masculí de primera categoria, de segona categoria i de tercera categoria.

Veterana de primera categoria, Veterana de segona categoria i Veterana de tercera categoria.

Veterà  de primera categoria, Veterà de segona categoria i Veterà de tercera categoria.