Amb la present et convoquem a l’Assemblea General de socis de 2017, que tindrà lloc el dissabte 1 d’abril a les 12.15 h. en primera convocatòria i en el seu cas, si fos necessari, a les 12.30 h. en segona convocatòria, a la seu del club, Ctra. de Manlleu km 4.250, 08503-Gurb.

 

L’ordre del dia de la reunió és el següent:

 

1.   Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

2.   Resum econòmic 2016

3.   Pressupost 2017

4.   Aprovació nou secretari de la Junta

5.   Quotes 2017

6.   Re-numeració socis del club

7.   Precs i preguntes

 

Us recordem que integren l'Assemblea general tots els socis de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria, i que tinguin un any -com a mínim- d’antiguitat.